HORTA GESLOTEN TOT ?????? !

M

Beste Klanten,

Met veel pijn in het hart moeten wij vanaf 14/03 de deuren van Horta Grand Café & Art Nouveau Zaal sluiten tot en met ????. (datum zal nog door de regering meegedeeld worden)

Dit is een logische maatregel opgelegd door de overheid voor de bestrijding van Covid-19.

Het Horta Sales Team staat nog ter beschikking om op uw vragen te beantwoorden. 
Een bezoek aan de feestzaal wordt tijdelijk uitgesteld maar via telefoon / mail worden uw vragen wekelijks beantwoord.

Horta Art Nouveau Zaal
° els.vanroyen@grandcafehorta.be – 0032 (0)3/203 56 62

Grand Café Horta
° info@grandcafehorta.be – 0032 (0)3/203 56 60

Volg de updates via Facebook & Instagram.

Het hele HORTA team kijkt ernaar uit om jullie vanaf 06/04 terug te ontvangen. Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Horta Team

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Customers,
 

With a lot of pain in our hearts we have to close the doors of
Horta Grand Café & Art Nouveau Hall from 14/03 until ????. (date to be communicated by the government )

This is a logical measure imposed by the government to fight
Covid-19.

The Horta Sales Team is still at your disposal to answer your questions. 
A visit to the banquet hall will be temporarily postponed, but your questions will be answered by phone / email on a weekly basis.

° els.vanroyen@grandcafehorta.be – 0032 (0)3/203 56 62

Grand Café Horta
° info@grandcafehorta.be – 0032 (0)3/203 56 60

Follow the updates via Facebook & Instagram.

The whole HORTA team is looking forward to welcoming you back from 06/04. Take good care of yourself and each other!

Horta Team

Terug